Başkanın Mesajı

YİĞİT SAVCI

Değerli GYİAD Üyeleri,

Son günlerde basında çıkan haberlerle Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının ünvanlarının değişmesi konusu gündeme geldi. Bu vesileyle, GYİAD’da bugüne kadar konuyla ilgili neler yapıldığı hakkında bilgilendirme yapmak isterim. Malum biz ve benzeri dernekler ünvanlarında “işadamı” denilerek anılmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarında cinsiyet eşitliği açısından ünvanların “İş İnsanları” olarak değiştirilmesi yönünde bir irade gelişmesini biz de memnuniyetle karşılıyoruz.

Öncelikle hatırlatmakta yarar var, bizim derneğimiz genç iş örgütleri arasında 2006 yılında ilk kadın başkanını seçmiş derneklerden biridir. Öte yandan isim tartışmaları 2011 yılından bu yana GYİAD Yönetim Kurullarında gündeme gelmiştir.

Bu konuyla ilgili 2016 yılında yapılan tüzük değişikliği olağanüstü genel kurulunda da ismin değiştirilmesi konuşulmuş ve tutanaklara girmesi hususunda Genel Kurulda konu tartışılmıştır. Geçtiğimiz aylarda Kadın Çalışma Grubumuzun yaptığı çalışmanın basın yansıması da Dünya Gazetesinde ekteki manşetle yer almıştır. (Ek 1)

En son 10 Kasım münasebetiyle Atatürk’ün huzuruna çıktığımızda Anıtkabir özel defterine Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği yazdığımı da anımsatmak isterim. (Ek 2)

Özetle tarihsel süreç böyle ve son olarak Aralık 2017 Yönetim Kurulumuzda tüzüğümüzdeki eksiklerin giderilmesi ve bazı değişiklikler yapılması için hukukçularımızdan oluşan bir çalışma grubu kurulması kararlaştırılmıştır. 2018 yılında yapacağımız olağanüstü tüzük değişikliği genel kurulunda sizlerin desteği ile biz de GYİAD markasını koruyarak ismi değiştirmeyi hedefliyoruz.

Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Yiğit SAVCI
Yönetim Kurulu Başkanı
GYİAD

23.01.2018

05 Aralık 2017 Tarihli Başkan Mesajı

YİĞİT SAVCI
Değerli GYİAD Üyeleri,

16. Dönem Yönetim Kurulu olarak Devlet nezdinde GYİAD marka bilinirliğini artırmak ve Ankara ile olan ilişkilerimizi geliştirmek, bununla beraber ürettiğimiz projelerimizle ülkemizin geleceğine katkı sağlamak hedefiyle, girişimlerimizi artırdık ve artırmaya devam ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Amacımız, genç iş dünyası adına, ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşma yolunda,  içi dolu söylemler geliştirmek ve bu söylemleri de gücümüzün yettiğince eyleme dönüştürmek. Bu çerçevede önemli olduğunu düşündüğümüz konularda projeler üretmeye, orta gelir tuzağından kurtulabilmemiz için eğitim ve farkındalık yaratma yönünde çalışmalar yapmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz.

Hatırlarsanız 20 Ağustos 2017 tarihinde DEİK delegasyonuyla Singapur seyahatine katılıp, uçakta Başbakanımız Sn. Binali Yıldırım’la dernek faaliyetlerimizin tanıtımı ile ilgili baş başa görüşmüş ve ardından Maliye Bakanlığına vergi düzenlemelerine yönelik çalışmalarımızla devam eden bir süreç başlatmıştık.

Bu sürecin takibi olarak geçtiğimiz dönemde Ankara’da Bakanlıklara yaptığımız ziyaretlerden kısa başlıklarla bahsetmek isterim.

Maliye Bakanı Sn. Naci Ağbal’a ziyaret – 28 Kasım 2017

ggff

Sayın Bakanın yoğun gündemi arasında bizi kabulü Derneğimiz adına çok sevindirici bir gelişme olmuştur. Görüşmede ana mesajımız, önerilerimiz arasındaki, yeni girişimcilerin ve teknoloji odaklı Startup’ların KDV oranlarının sıfırlanması hususuydu ve bu konu öne çıkarıldı, ana başlıklar:

  • Start-up’lara 3 yıllık KDV muafiyeti
  • Teknoloji şirketlerinin KDV alacaklarına öncelik
  • Kartlı online alışverişe teşvik verilerek düşük KDV uygulanması
olarak yer aldı.

GYİAD olarak ‘Dönüşüm’ teması ile projeler ürettiğimiz vurgulanarak, kurumlarda dijital dönüşüm üzerine yaptığımız çalışmalar ekseninde, teknoloji şirketlerinin önünün açılması amacı ve kayıt dışılığın önlenmesi hedefiyle, online mecralardan satış yapılması üzerine teşvik verilmesi fikri anlatıldı. Beraberinde aşağıda sunduğumuz 25 maddelik önerilerimizin sunumu yapıldı.

KDV Reform Çalışmalarına ve Vergi Düzenlemelerine İlişkin GYİAD Önerileri için tıklayınız


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlıklarına ziyaret - 23 Kasım 2017

ggff

Kadın Çalışma Grubumuzun Başkanı ve Başkan Yardımcımız İlkay Demirdağ liderliğinde hazırlanan kadın istihdamının artırılmasına yönelik çalışmalarımızın sunumu yapıldı. Bu çalışmaların da detaylı sunumunu aşağıda bulabilirsiniz.


Kadın İstihdamını Arttırmaya Yönelik GYİAD Önerileri için tıklayınız

Görüşmelerde öne çıkan başlıklar:

  • Kadınlar haftanın belli günleri evden çalışabilmeli ya da belli günlerde işten erken çıkabilme hakkına sahip olmalı.
  • Kreş çeki ya da nakdi kreş yardımı ile kadın çalışanlara ve işverenlerine daha işlevsel bir teşvik sağlanmalı
  • Yeni istihdam edilecek kadın çalışanların gelir vergisi stopajı ve SGK primlerinin belli bir yüzdesi, bir süre için devlet tarafından karşılanmalı. 
Genel olarak Ankara ziyaretlerimiz ve önerilerimiz üzerine görüştüğümüz bakanlıklardan aldığımız geribildirimlerin çok olumlu olduğunu belirtmeliyim. Bakanlıklara verdiğimiz önerilerin takipçisi olacağız ve gelişmelerden de sizleri haberdar edeceğim. Eş zamanlı olarak basında bu konuları işleyerek kamuoyu oluşturma çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz.

Basın yansımaları için tıklayınız.

Son olarak görüşmelerden çıkan bazı somut çıktıları da paylaşmak isterim:

1. Maliye Bakanımız kreş çeki uygulamasının dikkate alındığını söyledi.
2. Sağlık Bakanlığımızla ortak bir çalışma yapma fikri doğdu.
3. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kadın girişimcilerle ilgili çalışma yapmamızı istedi.
4. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı derneğimiz üyeleri arasında yabancılarla ortak olan/iş yapan ve yabancılara alınan çalışma izinlerinde sorun yaşayanlar için önceliklendirme sözü verdi.

Bu çalışmalara katkı sağlayan başta Başkan Yardımcım İlkay Demirdağ olmak üzere, Ankara ile ilişkilerimize büyük destek veren Fatih Denetim - Başak Öğütken ve Av.İsmail Elkoca’ya, çalışmaların hazırlanmasını sağlayan üyelerimiz Mazars Denge - Emre Ergin ve Av. Volkan Akalp’e, kurumsal üyemiz Baker McKenzie-Esin Hukuk Bürosuna, yine Ankara seyahatlerine vaktini ayırıp katılan yönetim kurulu üyelerimize, eş başkanlarımıza, genel koordinatörümüz Sinem Sonuvar’a ve merkez ekibimize teşekkür etmek istiyorum.

Memnuniyetle görüyoruz ki; projelerimizle Devlet nezdinde sesimizi duyurdukça derneğimizin gücünü de pekiştiriyoruz.

Hepinize şahsım ve yönetim kurulumuz adına sevgi ve saygılarımı sunuyorum…

Yiğit SAVCI
Yönetim Kurulu Başkanı
GYİAD

 
05.12.2017

29 Eylül 2017 Tarihli Başkan Mesajı

YİĞİT SAVCI
Değerli GYİAD Üyeleri,

Bildiğiniz üzere, 16. Dönem olarak yola çıkarken;  ‘Dönüşüm’ temasıyla projeler üreteceğimizi ve Bireyin, Kurumların ve Toplumun Dönüşümüne katkı sağlamayı hedeflediğimizi söylemiştik. Dördüncü ayımızı tamamlarken, Yönetim Kurulumuz adına, çalışmalarımız ve projelendirilen konular hakkında sizleri bilgilendirmek, güncel gelişmeleri paylaşmak istiyorum.

Öncelikle derneğimizin daha kurumsal, yenilikçi ve sürdürülebilir bir yapıya ulaşabilmesi için, komite ve komisyon adı altındaki yapıları düzenleyip isimlerini de yalınlaştırdık. Güçlü, verimli ve kalıcı yapılar olmalarını sağlamanın yanı sıra, üyelerimizin katılım ve katkısını artırmayı hedefledik. Buna göre;
 
✅ GYİAD Üye İlişkileri – İrem Pehlivanoğlu ve Kayhan Çavuşoğlu Eş Başkanlar
"Üye İlişkileri" derneğimizin en önemli unsurları olan siz değerli üyelerimizin birbirleriyle olan ilişkilerini gerek sosyal gerekse de ticari anlamda geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede yeni bir üyenin aramıza katılmasından başlayarak, üyelerimizi bir araya getirmeyi amaçlayan yılbaşı partisi, balo vb gibi özel günlerin düzenlenmesinden, farklı konu ve konukların yer alacağı  ‘Bizden Sohbetler’ formatlı yemeklerimizin düzenlenmesine kadar birçok aktivitemizden sorumlu olacaktır.

✅ 
GYİAD Girişimcilik ve Gelişim – İbrahim Arınç ve Erdem İpekçi
 Eş Başkanlar
‘Girişimcilik’ tarafında uzun zamandır konuşulan melek yatırım ve sosyal girişimcilik platformu kurulması gibi konularda çalışmalar yapılırken, ‘Gelişim’ tarafında ise dışarıdan gelecek önemli konuklarla, konusunda uzman isimlerle, kişisel gelişimden başlayıp kurumsal gelişime kadar tüm üyelerimizin ilgisini çekebilecek farklı konulara değinilecektir.

  • Yeni dönemde kurulduğu günden bu güne üniversitelerde teori ve pratiği birleştirmek amacıyla hizmet eden ve Eylül ayı itibarıyla 16. Eğitim Dönemine başlayan Akademimizi güçlendirdik;

✅ 
GYİAD Akademi – Başak Öğütken ve İsmail Nuri Elkoca 
Eş Başkanlar
2017-2018 güz dönemi için Marmara Üniversitesi işbirliğiyle çalışmalarına başlayan ‘GYİAD Akademi ‘ ile Anadolu’daki üniversitelerle de temasımızı artırmayı başka şehirlere çalışmalarımızı taşımayı hedeflemekteyiz. Siz değerli üyelerimizin, konuşmacı havuzuna vereceği her destek bu anlamda çok büyük katkı sağlayacaktır.
  
  • Ürettiğimiz ve üreteceğimiz somut projelerin çıktılarının işleneceği ve kısa raporlar olarak kamuoyunun dikkatine sunacağımız Araştırmalar Enstitümüzü kurduk;
✅ GYİAD Araştırmalar Enstitüsü – Şafak Herdem ve Dr. İlkay Gültaş Eş Başkanlar
Bir ilk olarak ortaya koyduğumuz ve aynen akademimiz gibi uzun yıllar faaliyet göstermesini hedeflediğimiz bu yapıda, çalışmalarımızın derneğimiz ve ülkemiz için kıymetli çıktıları olacağını düşünmekteyiz.

  • KADINDİJİTAL ve SANAT başlıkları altında kurulan Dönüşüm Çalışma Gruplarımız, geride bıraktığımız süreçte yol haritalarını oluşturarak çalışmalarına başlamıştır.
 
✅ GYİAD Kadın ÇG Başkanı - İlkay Demirdağ
Türkiye’de kadın işgücünün ekonomiye kazandırılması, çalışma hayatındaki kadınların güçlendirilmesi, kadınların şirketlerin yönetiminde etkinleştirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili gerek üyelerimiz arasında, gerekse özel sektör kurumları ve toplumda farkındalık yaratılmasını hedeflemektedir. Bu doğrultuda ‘Geleceğin İş Kadını’ teması ile çalışmalara başlanmıştır. Kadınların geleceğe hazırlanırken nelere ihtiyaç duyacaklarını tespit etmek amacıyla seminer, araştırma çalışmaları, etkinlikler ve eğitimler yapmayı planlamaktadır.


✅ GYİAD Dijital ÇG Başkanı - Fuat Pamukçu

Çalışma grubu hedefleri, tüm üyelerimiz ve paydaşlarımızın dijitalleşme ile ilgili farkındalık ve bilgi seviyesinin arttırılması, bu kapsamda ilgi çekici etkinliklerin düzenlenmesi, Türkiye’de dijitalleşmenin en önemli alanlarından bir tanesinin KOBİ’lerdeki dijital dönüşüm konusunun araştırılması, KOBİ başarı hikayelerinin ödüllendirilmesinin yanı sıra, orta ve üst düzey yönetici ve iş insanlarının dijital dönüşüm eğitimi almasını sağlamaktır.


✅ GYİAD Sanat ÇG Başkanı – Buse Pınar Kaçar

Yaratıcı düşüncenin önemine vurgu yaparak, öncelikle üyelerimize mini eğitimler, sergi- galeri- sanatçı atölyesi gezileri düzenleyerek iş dünyasının dikkatini çekmeyi amaçlıyor. Bununla birlikte sanatın yaratıcı düşünceyi ortaya çıkararak aslında inovasyonu yani farklı bakış açılarını ve aslında girişimciliğin yolunu açtığını göstermeyi hedefliyor. Bütün bunları zihinsel dönüşümün altyapısı için ve toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla yapmayı planlıyoruz.

Yukarıda kısaca anlatmaya çalıştığım yeni düzenlemeler ile şu ana kadar gerçekleştirilen çalışmaların toplantı notlarını inceleyebilirsiniz. Derneğimizin faaliyetleri içinde daha aktif rol almak, destek olmak, katkı ve katılım sağlamak isterseniz GYİAD Merkez ekibimize bildirmeniz yeterli olacaktır.


Değerli Üyelerimiz,
Geçtiğimiz ay Sayın Başbakan ve DEİK delegasyonuyla Singapur-Vietnam seyahatine katıldım. Başbakan Sayın Binali Yıldırım’la uçakta baş başa görüşme ve derneğimizin faaliyetlerini anlatma şansı yakaladım. Yine seyahate katılan Başbakan Yardımcıları ve Bakanların yanı sıra iş dünyasının önemli temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının başkanlarıyla görüştüm, derneğimizi ve çalışmalarımızı anlattım, ‘Formül Sosunda’ kitabımızı hediye ettim.

ggff
GYİAD olarak ülkemizin geleceğini ilgilendiren konularda, kamuyla ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla olan ilişkilerimizi arttıracağız.  Bu çerçevede yaz döneminde Maliye Bakanlığına, sizlerden gelen önerilerle, vergi düzenlemeleriyle ilgili görüşümüzü ilettik, memnuniyetle görüyoruz ki bilhassa dijital ekonominin geliştirilmesi ekseninde verdiğimiz görüşlerimiz dikkate alınıyor.

Basın açıklamalarıyla Avrupa Parlamentosu’nun verdiği karar, Almanya ile ilişkilerimizdeki gerginliğin azaltılması yönünde düşüncelerimizi, Asya açılımının önemini, GYİAD yeni dönem ‘Dönüşüm’ projelerimizi yazılı ve görsel basın aracılığıyla kamuoyu ile paylaştık.

Mesajıma son verirken; sizlere geçen hafta duyurusu yapılan ‘Merhaba Ben’ projemizi de hatırlatmak isterim. İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcımız Dr. Mert Tinik ve YK Üyemiz Özge Yılmaz’ın liderliğinde, Tunç Berkman (Vestel) ve Erdem İpekçi (QubbeDedeman) sponsorluğunda başlattığımız üye iletişim projemize bugün itibarı ile başvuran 30’dan fazla üyemiz var. Hedefimiz tüm üyelerimizi tanıtmak dolayısıyla katılımınızı bekliyoruz.

Güzel projeleri hep beraber inşa etmenin verdiği mutlulukla, hepinize yönetim kurulumuz adına sevgi ve saygılarımı sunuyorum…

Yiğit SAVCI
Yönetim Kurulu Başkanı
GYİAD

08 Haziran 2017 Tarihli Başkan Mesajı

Yiğit Savcı

Değerli GYİAD Üyeleri,

Öncelikle 25 Mayıs 2017 günü Olağan Genel Kurulumuzun 16. Dönem Yönetim Kuruluna göstermiş olduğu teveccühe tüm kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. 

Bildiğiniz gibi geçen sene 30.Yılımızı kutladık. Derneğimizin kuruluş amacına uygun olarak genç iş insanlarının sesi olmaya devam ediyoruz. Ürettiğimiz projelerle hem üyelerimiz arasındaki bağları güçlendiriyor hem de etki alanımızı genişletiyoruz.

Dünyanın hızla dönüştüğü, yepyeni işlerin ve iş yapış şekillerinin ortaya çıktığı bir dönemden geçmekteyiz. 21.Yüzyıl hepimizi farklı bakış açıları geliştirmeye zorluyor. Bu dönüşüm bir yandan teknolojinin etkisiyle ekonomilere yansırken, diğer yandan hayatın her alanını ve bilhassa sosyal yaşamı hızla dönüştürüyor. Biz de buradan hareketle GYİAD’da 16. Döneme ‘Dönüşüm’ demek istiyoruz. 

Genç Yönetici ve İşadamları Derneği olarak önümüzdeki süreçte Bireyin, Kurumların ve Toplumun dönüşümüne katkı sağlayacak şekilde Kadın, Dijital ve Sanat başlıkları altında çeşitli projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. 

Genel Kurulda sunumunu yaptığımız projelerimizin aşağıda linkini sizlerle paylaşıyoruz. Eski dönemlerden devam eden projeleri düzenleyip, geliştirirken yeni dönem projelerimizi de desteğinizle başlatmak istiyoruz. Projelerin kuluçka dönemi yaz boyunca devam edecek ve Eylül ayından itibaren proje lansmanlarımıza başlayacağız. Dernek merkezimizle temasa geçerek, ilginizi çeken proje veya projeleri belirtmeniz yeterli olacaktır. Projelerimize ne kadar çok katkı sağlarsanız o kadar güçleneceğiz ve geleceğe daha güçlü bir GYİAD bırakacağız.

16. dönemde Ekonomi Kahvaltıları, Mini Konferanslar, Bizden Sohbetler ve Aile Şirketleri Konferansları gibi faaliyetlerimize aynen devam edeceğiz. Son olarak belirtmeliyim ki; siz değerli üyelerimizle olan iletişimimizi daha da artırma hedefindeyiz. Bunun ilk adımı olan tüm üyelerimize açık ‘GYİAD Üyeler’ whatsapp grubunu devreye aldık. Katılmak isteyen üyelerimizi eklemeye devam ediyoruz.

Bu ilk mesajımı tamamlarken bahsetmek istediğim, beni heyecanlandıran, iki konu daha var;
Yeni dönemde genç iş insanlarının ihtiyaçlarına yönelik, katma değer sağlayacak, kısa ve öz raporların hazırlanabilmesi için 'GYİAD Araştırmalar Enstitüsü'nün kurulması ve bir ilk olacak 'GYİAD Londra' yurtdışı temsilciliğinin açılacak olması. Derneğimizin bu çalışmalarına da desteğinizi bekliyoruz.

16. Dönemin hepimiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, şahsım ve yönetim kurulumuz adına, en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum...

16. Olağan Genel Kurul Sunumu görüntülemek için tıklayınız
 
Yiğit SAVCI
Yönetim Kurulu Başkanı
GYİAD

08.06.2017

17 Mayıs 2017 Tarihli Başkan Mesajı

Serkan Sevim

Değerli Üyemiz,

Tam 2 sene önce devraldığımız bu değerli bayrağı devretme zamanı geldi. Derneğimizin Türkiye’nin en etkili ve etkin sivil toplum kuruluşları arasındaki yerini sağlamlaştırmak hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz iki yıllık görev süremizi tamamlamış bulunuyoruz. Bu süre içinde 30’uncu yaşını da kutladığımız derneğimiz, kökleri daha derinlere uzatarak, iş dünyası için yerini ve önemini daha da güçlendirdi.

Darbe girişimi ile sarsılan ve arka arkaya gerçekleşen terör saldırıları ile sabrı adeta çetin bir sınavdan geçirilen güzel ülkemiz için, böylesi zorlu bir dönemde en iyisini başarabilmek adına çok çalıştık. Bayrağı teslim aldığımız önceki dönem yönetimi ve daha önceki yönetimlerin üstün gayretlerinden aldığımız ilhamla, derneğimizi ve Türkiye’yi ileri taşıyacak adımlar atmaya özen gösterdik.

Türkiye’nin ruhunu ve dinamiklerini göz önünde bulundurarak hayata geçirdiğimiz proje ve etkinliklerle hem misyon ve vizyonumuza uygun faaliyetlerde bulunduk hem de derneğimizin basın ve kamuoyu nezdindeki olumlu imajına katkı yaptık.
 
Projelerimizden biri olan Toplumsal Uzlaşı Hareketi ile Türkiye’nin daha ileri gitmesi yolunda, ortak akla ulaşılmış, fırsat eşitliğine sahip, güvenli, ötekileştirmenin olmadığı bir refah toplumunun toplumsal uzlaşı kültürü ile mümkün olabileceğine inandığımızı ortaya koyduk. Bu doğrultuda tüm STK’lara da çağrı yaparak, TÜSİAD ve TÜRKONFED gibi bazı STK’ları bizzat ziyaret ederek, GYİAD adının uzlaşı gibi son derece olumlu bir kavramla birlikte anılmasını sağladık.
 
“Girişimcilik esas” dedik, gençlerin girişimciliğe ilgisinin artması ve bu konuda ilham vermek amacıyla, GYİAD Akademi’yi geliştirerek devam ettik. GYİAD Akademi programımız, 81 değerli GYİAD üyesi ile altı farklı üniversitede toplam 950 gencin ufkunu açarken, faaliyetlerimizi 2017’nin ilk çeyreğinde yayınlanan bir kitap ile taçlandırdık. GYİAD Girişimcilik Vakaları Serisi’nin ilki olan “Formül Sosunda” isimli kitabımız,girişimciliğe ilişkin hayali olan gençlere gerçeklerden yola çıkarak ışık tutan bir rehber niteliğine sahip oldu.
 
Daha çok iletişim, daha çok proje, daha çok ticari ilişki” diyerek çıktığımız yolda, 4000’den fazla üye ve misafiri etkinliklerimizde ağırladık.

Üye İlişkileri Komitemiz tarafından çeşitli konularda 10 kez düzenlenen Bizden Sohbetler formatlı etkinliklere ve Mayıs 2016’da gerçekleştirilen “Büyük Networking” etkinliğine toplam 250 kişi katılım sağladı.
 
Sosyal İlişkiler Komitemiz önderliğinde düzenlenen 13 networking aktivitesi sayesinde tüm dönem boyunca toplam 876 kişiyi bir araya getirdik.
 
Düzenlediğimiz “Güneş Enerjisi Konferansı” ve “İran’da Ticari Yatırımlar Paneli”ne toplam 220 kişi katılım sağladı. Bunun yanı sıra kişisel gelişim için düzenlenen 4 ayrı etkinliğe de 178 kişi katılım sağladı.
 
Ticari İlişkiler Komitemiz önderliğinde, dönemimizde iki kez gerçekleştirme fırsatı bulduğumuz Aile Şirketleri Konferansları ile önce aile mülklerinin sonra da aile şirketlerinde uzlaşı kültürünün önemine dikkat çekerken, bu şirketlerden de aile içi girişimcilik kapsamında yeni nesil girişimciler çıkabileceğine vurgu yaptık. Son konferansımızda TÜSİAD Başkanı Sayın Erol Bilecik başta olmak üzere Türk ekonomisine damga vuran iş insanlarını ağırlayarak, onların tecrübelerini dinleme ve öğrenme şansını yakaladık.
 
İstanbul Üniversitesi ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz İnovasyon Konferansı’nda yerli ve yabancı 250’den fazla davetliyi ağırlarken, yaptırdığımız SWOT çalışması ile KOBİ’lere inovasyon ve dijitalleşme konusunda ışık tuttuk.
 
Erasmus Projesi kapsamında konsorsiyum liderliğini üstlendiğimiz Erasmus+ Staj Hareketliliği Konsorsiyum Projesi ile 71 üniversite öğrencisine Avrupa’da iş stajı imkanı sunduk. Bu proje kapsamında, her öğrenciye yurtdışında 3-4 ay staj imkanı ve toplamda 76.265 Euro hibe desteği sağladık.
 
Avrupa iş dünyasına yönelik hazırladığımız farkındalık mektubu ile de Türkiye’nin kültürel zenginlikte olduğu kadar, siyasi cesaret ve dinamik ekonomi konularında AB’ye gerçek küresel aktör olma konusunda ciddi katkılar yapacağına dikkat çektik.
 
GYİAD’ın bir iş insanları derneği olduğu gerçeğinden yola çıkarak, bu değerli çalışmaları yaparken ekonomik boyutu da göz önünde bulundurduk ve kurumsal sponsorlarımızı artırarak dernek bütçesini yaklaşık üç katına, nakit mevcutlarımızı da iki katına çıkardık.
 
GYİAD TV, yeni web sitesi, sosyal medya hesaplarının aktif kullanılması, online üye veritabanı oluşturulması gibi projelerle iletişim hızımızı artırdık, etki alanını genişlettik.
 
Tüm bunların hayata geçirilmesini sağlayan 15. dönem başkan yardımcılarıma, yönetim kurulu üyelerime ve ilgili komitelerde görev yapan eş başkanlarım ile üye arkadaşlarıma sonsuz şükranlarımı sunuyor, görevi devralacak arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.
 
 
Serkan SEVİM
15. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı
GYİAD

30 Ocak 2017 Tarihli Başkan MesajıDeğerli Üyemiz, 

7 Mart 2017 tarihinde saat 08:00 – 16:00 saatleri arasında Four Seasons Hotel Bosphorus'da yapılacak olan "Aile Şirketlerinde Uzlaşı Kültürü ve Aile İçi Girişimcilik" Konferansına yaklaşık bir ay kaldı.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Suzan Sabancı Dinçer ve Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık’ın keynote konuşmacısı olacağı konferansımız üç panelden oluşacak olup, Altınbaş Holding Yönetim Kurulu  Başkan Vekili Nusret Altınbaş, Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, Arıkanlı Holding Şirket Ortağı Ebru Arıkan, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, The Abraaj Group Partner Selçuk Yorgancıoğlu, Baltaş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Acar Baltaş gibi konuşmacıların yanısıra  Gazeteci,  Akademisyen ve MOBILSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin, V22 Ulusal Danışmanlık Kurucusu Deniz Mısır ve Bloomberg TV Gazetecisi Mine Uzun moderatör olarak yer alacaktır.


Tüm hazırlıkları devam eden bu konferans ile güçlü GYİAD markasına yakışır şekilde geniş katılımlı ve sizlere fayda sağlayacak bir etkinlik hedefliyoruz.

Her etkinlikte olduğu gibi 7 Mart günü de networking anlamında hepimize değer katacak bir dinleyici kitlesi olsun istiyoruz. Bu anlamda kendi katılımınızın yanında çevrenizi de etkinliğimize davet etmeniz ve derneğin sosyal medyadaki mesajlarını kendi hesaplarınızdan paylaşmanız son derece büyük katkı sağlayacaktır.
 
Bilet fiyatlarımız GYİAD üyelerine 400 TL diğer katılımcılar için 500 TL olup rakama gün içindeki tüm paneller, kahvaltı, öğle yemeği ve ağırlamalar dahil olacaktır.

Salonda sadece 250 kişilik yer olduğu için gelmek isteyen üyelerimizin derneği arayıp rezervasyonlarını yaptırmalarını rica ederim.

Son olarak sponsorluk konusuna da değinmek isterim.

Şu ana kadar konfirme olan sponsorlarımız UBS, Fatih Denetim, AND Filo, İsmail Elkoca Hukuk Bürosu ve Denar Group şirketleridir. Kendilerine destekleri için teşekkür ederiz.

Konferansımızda şirketini tanıtmak ve GYİAD'a destek olmak isteyen üyelerimiz aşağıdaki linke tıklayarak üyelerimize özel sponsorluk dosyasına ulaşabilir ve GYİAD Merkez ile irtibata geçebilir.

Sponsorluk dosyası için tıklayınız
 
Sevgi ve Saygılarımla,
 
Serkan Sevim
Yönetim Kurulu Başkanı
GYİAD

17 Ocak 2017 Tarihli Başkan Mesajı


Değerli Üyemiz,

Sözlerime son dönemde terör saldırılarında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza ve güvenlik güçlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve yakınlarına sabırlar dileyerek  başlamak istiyorum.

2017 yılının ilk günlerinde sizlere sağlıklı, huzurlu, mutlu ve başarılı bir yeni yıl dilerken sadece dileklerde bulunmanın yetmeyeceğinin, bu konuda çalışmamız gerektiğinin de altını özellikle çizmek istiyorum.

Son 60 yıldır, bazen hafif, bazen de yoğun bir şekilde Türkiye’de çeşitli oyunlar oynanmakta. Darbeler, darbe teşebbüsü, ekonomik krizler ve hatta suikastlar gibi eylemlere karşı yıllardır mücadele ediyoruz. Türkiye’nin genç yöneticileri ve iş insanları olarak tabii ki böyle bir gündemi asla kabul etmiyoruz.

Peki çözüm nerede? Bireyler olarak ne yapmalıyız? Bu sarmaldan nasıl kurtulacağız? Nasıl daha özgür ve daha refah demokratik bir toplum olacağız?
 
Tahmin ediyorum bu soruların yanıtları herkes için farklı olacaktır.

Şahsım, Başkan Yardımcılarım, Yönetim Kurulu Üyelerim, Komite Eş Başkanlarım ve aktif üyelerimiz ile beraber, başkanlığım süresince ekonominin gelişmesi ve refah toplumu hedefine ulaşabilmek için, istikrarın yanında hukuk, demokrasi ve güven ortamının da gerekli olduğunu her zaman vurguladık.
Bu hedef doğrultusunda sorunlara çözüm olacak projeler üretip bunları siyasi liderlere, paydaş STK’lara ve millete ulaştırmak için çalıştık.
 
Bu projelerden en önemlisi, yaklaşık 1,5 sene önce başlattığımız Toplumsal Uzlaşı Projesi’dir.
Türkiye olarak uzlaşma kültürü konusunda daha çok yolumuz olduğuna inanıyoruz.
Maalesef çatışma bize zarar verecek olsa bile uzlaşmayı tercih etmiyoruz.
 
Yaptığımız çalışmalarda, uzlaşan bireylerin en büyük kazanımlarının Ortak Aklın GücüFırsat Eşitliği ve Güven Ortamı ile gerçek Refah Toplumu’na ulaşmak olduğunu gördük.
Dolayısı ile gerçek demokrasiye ulaşmak ve refah toplumu olmak için gerekli olan “anlamak için dinleme”, “fikirlere saygı” ve “empati” gibi konularda tüm Türkiye olarak kendimizi geliştirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
 
Daha refah içinde yaşayan bir Türkiye için, uzlaşı yanında bazı noktaların da altını çizmemiz gerekiyor.
 
Gelecek için daha güçlü bir eğitim sağlanmalı

Türkiye’nin geleceğini çocuklarımız ve gençlerimiz yaratacaktır.
 
Bu çocuklarımız ve gençlerimiz, aldıkları eğitime göre 20 yıl sonra ya Türkiye’yi global dünyada yücelteceklerya da yine aynı konuların tartışıldığı Türkiye’nin bir parçası olacaklar.
 
Öncelikle GYİAD olarak “Toplumsal Uzlaşı” dediğimiz bir dönemde eğitim müfredat tasarısına uzlaşı kültürü konusunun eklenmiş olmasını memnuniyetle karşılıyorum. Bu kararın alınmasında Türkiye’nin en köklü STK’larından biri olarak rolümüz oldu ise, ne mutlu bize.
 
Bununla beraber, gelişen dünyada liderlik edebilmek adına girişimcilikfinansal okuryazarlıkyazılımvergi bilinciçevre, enerji ve teknoloji gibi alanların bıkmadan ve usanmadan çocuklarımıza öğretilmesi gerekiyor.
Bu konuları işlerken, eğitim temelinin özgür düşünensoru sorabilendijitali iyi kullananfikirlerini saygı çerçevesinde tartışabilen ve uzlaşabilen gençler yaratmak olduğu ise çok nettir.
 
Eğitim konusunda fizik, kimya, mühendislik gibi konuların öneminin de altını çizmek isterim.
Giderek dijitalleşen dünyada, Türkiye’nin temel bilimler mezunu ve yazılım gibi konularda eğitimli insan kaynağına ihtiyacı var.
Bu anlamda 2015 sonu itibari ile 10 bin 550 okul arasında sadece 261 adet Fen Lisesi’nin olması ülke ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak kalıyor diye düşünüyorum.

İnkılap tarihi ve Atatürkçülük konularının da müfredatımızda daha geniş yer bulması gerektiği düşüncesindeyim. Türkiye’nin yetiştirdiği en büyük devlet adamı ve komutan olan Atatürk’ün fikirlerinin, hayatının ve ilime bakışının ayrıntılı olarak işlenebilmesi adına gerekli ders saatlerinin ayrılmasını sağlamak geleceğimiz adına neredeyse hayati derecede önemli.

Yeni anayasa denge ve güçlü denetim içermeli

GYİAD olarak fikirlerimizi oluşturmak adına en doğru kaynaktan direkt bilgi almamız gerektiğine inanıyorum. Bu anlamda yeni anayasayı daha iyi anlamak adına, çeşitli partilerimize davetler yaptık ve yaptığımız girişimler sonucunda ilk olarak Cumhurbaşkanı Baş Danışmanlarından Sayın Avukat Özlem Zengin ile bir çalışma toplantısı gerçekleştirdik.
 
Bu toplantı, çeşitli görüşlere sahip geçmiş dönem Başkanlarımız, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Komite Başkanlarımızın katılımı ile her türlü sorunun sorulduğu ve yanıt bulduğu beş saatlik bir oturum şeklinde gelişti.
Vardığımız sonuçlardan biri de verimli bir yönetim sistemi için en önemli gerekliliğin adaletli temsile olanak ve denetim sağlayan bir millet meclisi olduğuna yönelikti.
 
Güçlü bir milletvekili yapısının gerekli denetimi sağlayabileceğine inanmakla beraber, barajın kaldırıldığıher düşüncenin ve kesimin özgürce temsil edildiğiparti lideri tarafından değil, direkt millet tarafından seçilecek vekillerden oluşan bir meclis için atılacak her adıma her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu belirtmek isterim.
 
Özetle, Türkiye’nin önünü açacak ve istikrar getirecek bir yönetim sisteminin, ancak güçlü denetim, özgür düşünce ve çelikten yapılmış bir hukuksal altyapı ile verimli olacağına yönelik inancımız sonsuzdur.
 
Sevgi ve Saygılarımla,
 
Serkan Sevim
Yönetim Kurulu Başkanı
GYİAD

17.01.2017

21 Temmuz 2016 Tarihli Başkan Mesajı


Değerli Üyemiz,

Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti devleti ve millet olarak yaşadığımız bu tarihi günlerde hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum.

Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi, belki de bizim nesillerin hiç tahmin ve hayal edemeyeceği şekilde bir darbe teşebbüsü ile karşılaşmıştır. Sabaha kadar yapılan canlı yayınlarda bir grup asker ile milletin karşı karşıya gelmesinin acı sonuçlarının yanında, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin de bombalandığına şahit olduk.

Cumhurbaşkanının, Başbakanın ve siyasi partilerin süratle yaptığı demokrasi yanlısı açıklamaları, Meclisin saldırıya rağmen milletvekillerinin katılımı ile açılması, Medyanın demokrasiye destek veren yayınları, STK’ların sabaha karşı demokrasi destekçisi açıklamaları ve en önemlisi Türk milletinin sokaklara çıkarak demokrasiye sahip çıkması ile Türkiye çok büyük bir uçurumun eşiğinden dönmüştür.

GYİAD olarak olayların başlamasından sadece beş saat sonra, sabaha karşı 03:18’de attığımız demokrasi twit’i de dahil olmak üzere demokrasiye ve özgürlüklere tam destek verdiğimizi açıkladık.

Dün TBMM Başkanı Sn. İsmail Kahraman’ın daveti üzerine tüm STK’lar olarak Ankara’da buluştuk ve demokrasiye olan desteğimizi yeniden beyan ettik.

Fethullah Gülen örgütünü ciddi bir tehlike olarak bilmemize rağmen, darbe teşebbüsü sonrasında devletin içine ne kadar sızmış olduklarını daha net anladık. Yıllardır bu örgüt ile yapılan mücadele sürecinde çok kritik bir döneme girilmiştir. Olağanüstü Hal’in ilan edilmesi ile birlikte kısa bir süre içerisinde kamu kuruluşlarında örgütün uzantılarının bitirilmesi, bu süreç içerisinde ise finansal piyasaların zarar görmesi önlenerek, ekonomik reformların devam ettirilmesi çok önemlidir.

Bunların yanında şu anda Türkiye’nin önünde tarihi bir fırsat vardır.

Siyasi partilerin ortak basın açıklamaları, terör ve demokrasi gibi siyaset üzeri konularda yan yana durmaları ve belli bir uzlaşma kültürü içinde davranmaları bizlere umut vermektedir. Yeni dönemde siyaset dilinin gelişmesi, liderlerin ve toplumun bir diğerini eleştirirken bin düşünüp bir konuşması, geçmişten ders alarak, ama geleceğe pozitif bakarak davranması son derece önemlidir.

Son dönemde “Toplumsal Uzlaşı Hareketi” projesi ile çalışmalarını yürüten GYİAD’ın, aslında ne kadar önemli bir konuya parmak bastığı bu günlerde tescil edilmiştir.

GYİAD olarak kendimize uzlaşının yayılması anlamında bir görev yüklüyoruz.

Ayrıca bu konuda üyeler olarak kendimizden de başlayarak herkese bir görev düşüyor.

Etrafımıza pozitif eleştiri mesajlarını yaymalı, uzlaşı olmazsa hiçbirimizin olmayacağını yorulmadan tekrar etmeliyiz.

İkinci bir görev ise yurtdışı ile ilişkilerde ortaya çıkmaktadır.

Son yıllarda giderek yurtdışı ile daha da entegre olmuş Türkiye’nin, ticari ve ekonomik ilişkilerinin gelişerek devamı iş hayatımız ve ekonomi için son derece kritiktir.

GYİAD üyeleri olarak bu konuda da kendimize görev yaratmamız ve dokunduğumuz yabancıların algısını pozitif anlamda yönetmemiz gerekir diye düşünüyorum.

Türkiye milleti son olaylarda tüm dünyaya örnek olacak bir birliktelik ile demokrasi ve cumhuriyete sahip çıkmıştır.

Ekonomik anlamda önümüzde bazı zorlukların ve belirsizliklerin olmasına rağmen, bankacılık sistemi, e-devlet altyapısı, devlet destekleri, yeni çıkan çek kanunları gibi düzenlemeler son derece olumlu gelişmelerdir.

Türkiye’nin bu zor günleri de demokratik, laik ve sosyal bir hukuk cumhuriyeti olarak rahatlıkla atlatacağına olan inancım sonsuzdur.

Sevgi ve Saygılarımla,

Serkan Sevim

 

21.07.2016

20 Mayıs 2016 Tarihli Başkan Mesajı

 

 

Değerli Üyemiz,

GYİAD olarak 30.yılımızı kutladığımız bu günlerde, ses getiren ve marka algımızı yücelten büyük projelerimize imza atmaya devam ediyoruz.

Günümüzde KOBİ’lerde Teknoloji ve İnovasyonun ne kadar büyük bir gereklilik olduğu konusunda kendi sektörüm dolayısı ile de yakinen bilgi sahibiyim.

Önümüzdeki yıllarda inovasyonteknoloji ve yenilikçi yönetim süreçlerini iş akışlarına entegre edememiş şirketlerin ciddi sıkıntı yaşayacağı ve rekabet şansını kaybedeceği artık tartışmasız bir gerçek.

GYİAD olarak bu konuya parmak basmak adına İstanbul Üniversitesi işbirliğinde yarın Çırağan Sarayı’nda yapılacak büyük bir konferansa imza atıyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Fikri Işık, 

TOBB Başkanı Sn. Rıfat Hisarcıklıoğlu,

Avrupa Birliği Teknoloji ve İnovasyon Genel Sekreteri Sn. Stefan Schepers, 

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Sn. Erdal Bahçıvan,

TEB Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Haydar N. Çolakoğlu,

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Süleyman Orakçıoğlu,

gibi konuşmacıların katılacağı bu konferans esnasında yapılacak bir çalıştay seansı ile GYİAD-İstanbul Üniversitesi olarak bir de SWOT analizi raporu ortaya çıkartılmış olacak.

Avrupa’dan, Amerika’dan, Kamudan ve Özel Sektörden konuşmacıların yer alacağı ve tüm gün sürecek bu etkinliğe katılmanız hem KOBİ’lerin bazı sorunları ve çözümleri konusunda biraz daha bilgi sahibi olmanızı sağlayacak, hem de uluslararası boyutta ciddi networking fırsatları ile bizlere değer katacaktır diye düşünüyorum.

Medyanın da son derece ilgisini çeken ve sizlere de değer katacağına inandığımız Teknoloji, İnovasyon ve KOBİ Girişimciliği Konferansı’na katılımınız için GYİAD Merkez’e haber vermenizi ve yerinizi ayırtmanızı rica ediyoruz.

Her zaman olduğu gibi desteğiniz ve ayırdığınız vakit bizler için son derece önemli bir motivasyon kaynağı olacaktır.

 

Sevgi ve Saygılarımla,

Serkan Sevim

 

20.05.2016

22 Mart 2016 Tarihli Başkan Mesajı

Mesajıma geçen hafta Ankara'da ve hafta sonu İstanbul'da gerçekleşen terör saldırılarını kınayarak başlamak istiyorum.

Başkan’dan Mesaj: Online Üye Platformu (CRM) Devrede

 
 
Bu zor günlerde Türkiye'nin en güçlü derneklerinden biri olarak kalıcı bir barış yaratılması için çözümler üretmeye devam ederken her türlü engele rağmen pozitif düşünerek hayatımıza ve Türkiye'ye değer katmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
 
Bildiğiniz üzere seçim döneminde GYİAD Üyelerinin arasındaki ilişkileri arttırmak ve GYİAD'ın kurumsal hafızasını modern bir sistemle kayıt altına almak adına Online Üye Platformu (CRM) kurmayı hedeflediğimizden bahsetmiştik. Memnuniyet ile müjdelemek isterim ki Online Üye Platformumuz bugün itibari ile test yayınına başladı. 
 
Siz değerli üyelerimiz arasındaki işbirliği ve iletişimi arttırmaya hizmet etmesini umduğumuz bu platform ile derneğimize üye olan tüm kişi ve kurumların; 
 
• Sahibi, ortağı ya da yöneticisi oldukları kurumları, 
• Faaliyet alanlarını, 
• Sosyal hayatlarına dair ilgi alanlarını, 
• Hobilerini, 
• Okudukları okulları, 
• Destekçisi oldukları Spor Kulüplerini 
• Ve paylaştıkları çok sayıda farklı bilgiyi görerek kendinizle ortak alanlar belirleyebilir ve kolaylıkla kendileri ile sistem üzerinden temasa geçebilirsiniz.
 
 
Daha netleştirmek için bir örnek vermek gerekirse bu sistemi kullanarak sizin gibi tenise ilgi duyan, Afrika'ya ihracat yapan & yapmak isteyen, aynı sektörde olduğunuz veya stratejik iş birlikleri kurabileceğinizGYİAD üyelerini keşfetmeniz ve iletişime geçmeniz çok kolay olacak. Bunlarla beraber yakında gerçekleştireceğimiz güncellemeler ile platform üzerinden etkinlikler için bilet satın alma, linkedin hesaplarınıza entegrasyon gibi opsiyonların da olacağı bilgisini şimdiden paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. 
 
Örnekte de vurguladığım üzere sistem üzerinden kendinizi ve ilgi alanlarınızı en iyi tanımlayacak "etiketleri" yaratmanız mümkün olacak. Kayıt girerken kolaylık olabilmesi adına Üye İlişkileri Komitemiz ve Dernek Merkezimizin yaptığı çalışmayla oluşturduğu çeşitli üye etiketlerini de ilerleyen günlerde devreye alacağız. 
 
 
Malumunuz üzere yukarıda saymaya çalıştığım faydalara erişebilmek için online sistemlerin kullanıcılarca sahiplenilmesi, etkin şekilde kullanılması ve sistemi daha iyiye taşımak için geri bildirimleri ile sistemi beslemeleri gerekmektedir. Bu noktada sizlerden şahsi ricam GYİAD'ın yarınlarına hizmet edecek olan ve hayata geçirmek için büyük emek sarf ettiğimiz CRM sistemimize aşağıdaki link üzerinden bağlanmanız ve kariyer, eğitim gibi kişisel bilgilerinizi güncellemeniz ve yorumlarınızı bizlerle paylaşmanız olacaktır.

 
Bu şekilde birbirimizi daha iyi tanıyabileceğimize ve karşılıklı iş fırsatı yaratacağımıza tüm kalbimizle inanıyorum.. 
 
Online Üye Platformumuz yaşayan bir platform olacaktır. Ama ilk çıkış sürecinde emekleri için Dernek Merkez Ekibine, Denetleme Kurulu Üyemiz Sn. Serkan Uluç' a ve Başkan Yardımcımız Sn. Dr. Mert Tinik' e çok teşekkür ederim. 
 
 
Sevgi ve Saygılarımla, 
 
Serkan Sevim 
Yönetim Kurulu Başkanı 
GYİAD 

04 Mart 2016 Tarihli Başkan Mesajı

Başkanın Mesajı

Yine birçok etkinlikle dolu bir dönemi geride bıraktık.

 

Mesajıma başlamadan önce her zaman olduğu gibi Başkan Yardımcılarıma, İcra Kurulu Üyelerimize, Yönetim Kurulu Üyelerimize, GYİAD'ın 15. dönemini oluşturan Komite Eş Başkanlarım ve aktif üyelerimizden oluşan Takım15grubumuza ve GYİAD Merkez Ekibine destekleri için çok teşekkür etmek istiyorum. 
Ayrıca birçok etkinliğimize katılımları ile destek veren Kurucu Üyelerimize, Geçmiş Dönem Başkanlarıma, Fahri Üyelerimize ve Aktif Üyelerimize de ayrıca teşekkür etmek isterim.

GYİAD bizler için son derece değerli ve Türkiye'nin en güçlü genç iş insanlarının oluşturduğu, geliştirdiği bir markadır. Bu bayrak yarışında yapmamız gereken bu markayı hep beraber besleyerek daha da öne çıkarmak, değerli projeler üretmek, derneğin Türkiye'ye, üyelerine ve etrafına ışık saçmasını sağlamaktır.

Aktif olarak katılımlarınızla veya sadece bu vizyona aidatlarınız ile destek vermeniz bile bizleri motive etmektedir.

Şimdi sizlere geçtiğimiz dönemde yaptığımız etkinliklerden, vizyonumuzdan ve hedeflerimizden bahsetmek istiyorum.

GYİAD 30 Yaşında

Bildiğiniz üzere 1986 yılında kurulan derneğimiz bu sene 30. kuruluş yılını kutluyor. Türkiye'de 30 sene kesintisiz olarak çalışmalarına devam eden GYİAD gibi bir derneğin 30.yıl Başkanı ve Yönetimi olmak bizlere ayrı bir sorumluluk yüklüyor.

Bu sorumluluk çerçevesinde bizlere yakışan bir 30.yıl gecesi ile derneğimizin etkinliğini pekiştirmek ve sizlerin de katılımı ile coşkulu bir gece geçirmek istiyoruz.

30.yıl kutlamaları için Başkan Yardımcımız Sn. Pelin Özer liderliğinde bir çalışma grubu kuruldu ve toplantılarına başlıyor. Toplantılara katılmak ve destek vermek isteyen üyelerimizi GYİAD Merkez ile iletişime geçmeye davet ediyorum.

Aile Varlıkları Konferansı

Geçtiğimiz aylarda takip ettiğiniz gibi birçok etkinlikler, kahvaltılar, akşam yemekleri ve paneller düzenledik. 
Ama tahmin ediyorum etkinliklerden en önemlisi 17 Aralık 2015 tarihinde yaklaşık 240 kişilik katılımlayaptığımız "Aile Varlıkları Konferansı" oldu. 
Tüm gün süren ve 400 ila 600 TL bilet fiyatları olan bu konferans ile GYİAD yurtiçi ve yurtdışı konuşmacıları ağırlarken medyada ciddi haber olan "Atıl duran Aile Mülkleri" ve "Sanat bir yatırım aracı mıdır?"konularında fikir öncülüğü yaptı. 
Özenle seçilmiş kurumsal sponsorluklar ve kuvvetli bilet satışları sayesinde bir Sivil Toplum Kuruluşunun yapması gereken fikir önderliğinin yanında ciddi anlamda bir gelir yaratarak derneğimizin diğer projelerine finansman da sağlamış olduk. 
Sponsorlarımıza bu vesile ile destekleri için çok teşekkür ediyoruz.

Ayrıca bu konferanstaki yoğun çalışmalarından dolayı Başkan Yardımcım Sn. Pelin Özer 'e, Ticari İlişkiler Komitesi Eş Başkanlarım Sn. Yasin Kadooğlu 'na ve Sn. İrem Pehlivanoğlu 'na da saygılarımı sunarım. 

 
 
Yüksek Katılımlı Panellerimiz
 
2015'in son aylarında EY Türkiye ve Citi sponsorluğunda başladığımız "Rusya'da İş Fırsatları" Paneli sonrasında 7 Ocak 2016 günü yapılan ve 107 katılımcı ile Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Özgün Türközer'in moderatörlüğünde organize ettiğimiz "Güneş Enerjisi" Paneli ile devam ettik. Son olarak İcra Kurulu Üyemiz ve Saymanımız Sn. İlkay Demirdağ'ın moderatörlüğünde organize ettiğimiz "İran'da Ticari Yatırımlar"Paneline 116 kişilik bir katılım olmuş, Milliyet, Sözcü gibi gazetelerin yanında Bloomberg gibi kanallarda haberleri yapılmış ve çok ciddi bir medya görünümü sağlanmıştır.
 
 
 
360 Derece Toplumsal Uzlaşı Hareketi
 
Bildiğiniz üzere GYİAD olarak bu dönem ele aldığımız en önemli projelerden bir tanesi de Toplumsal Uzlaşı Hareketi.
Günümüzde "Uzlaşı" denince aklımıza sadece siyasi uzlaşı geliyor. Fakat aslında uzlaşı toplum içinde iletişimin her aşamasında olması gereken bir olgu. 
Apartman yönetimi toplantısında, kardeşler arasında, ortaklar arasında ve hatta sporcular arasında bile olması gereken; Orta yolu bulma ve ortak akıl oluşturma konusunda da bize son derece lazım olan ve Türkiye olarak kendimizi geliştirmemiz gereken bir konu.
Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Halil Erdoğmuş'un önerisi ile üzerinde çalışmaya başladığımız Uzlaşı Projesi konusunda toplantılarımızı yapmaya başladık ve ilerlemeye devam ediyoruz.
Sabancı Üniversitesi 'nden Prof. Dr. Ayşe Betül Çelik ve Yrd. Doç. Dr. Emre Hatipoğlu ile 9 Nisan 2016'da bir toplantı daha yaparak çalışmalarımızı bir adım daha ileri taşımak istiyoruz. 
Bu toplantıya katılmak ve uzlaşı konusunda çalışmak isteyen üyelerimizi de GYİAD Merkez'e haber vererek 9 Nisan'da aramızda görmek isteriz.
 
 
Kahvaltılar ve Akşam Yemekleri
 
Geçen dönemde başlatılan ve üyelerimiz tarafından son derece olumlu geri dönüşler aldığımız sabah kahvaltılarımıza bu dönem EY Türkiye sponsorluğu ile devam ettik. 
Her hafta 10-12 kişilik gruplar ile yapılan kahvaltılarımızda ekonomi danışmanımız Sn. Can Gürlesel'in haftalık beklentileri ile başlayıp üyelerin birbirlerini tanıdığı bir sohbet ortamı ile devam ediyoruz. 
Bu dönem kahvaltıların yanında üyeler ile yakın iletişimi arttırmak için Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Fuat Pamukçu ile Üyemiz Sn. Eda Ergene Eş Başkanlığında "Üye İlişkileri Komitesi" ni kurduk.
Üye İlişkileri Komitesi'nin kendi çalışma toplantıları yanında kişiye özel davet modelinde konu belirleyerek ortalama 20 kişilik katılımla organize ettiği akşam yemekleri ciddi anlamda fayda ürettiğimiz ve olumlu geri dönüş aldığımız bir proje olarak devam ediyor.
 
 
 
GYİAD Akademi
 
Bildiğiniz üzere GYİAD Akademi 2010 yılından beri devam eden bir eğitim projesi. 
Üniversite, Devlet ve STK aracılığı ile iş insanlarının ortak projesi olması ve yaklaşık 900 öğrenciyi kredili bir ders kapsamında eğitmiş olması GYİAD adına ciddi bir gurur kaynağı.
Yeni dönemde GYİAD Akademi'nin bir komite olmasını ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Seyhan Satar ile üyemiz Sn. Efsun Yüksel Tunç 'un liderliğinde çalışmalarına devam etmelerini kararlaştırdık. 
Bu çalışmaların ana amaçları GYİAD Akademi'nin Anadolu'da çalışmalarını arttırmasını ve devlet desteklerini takip ederek projenin Türkiye geneline yayılmasını sağlamaktı.
Memnuniyet ile söylemek isterim ki GYİAD Akademi ilk olarak 4 Mart 2016'da Çanakkale Üniversitesi 'nde ve ardından 9 Mart 2016'da Antalya Akdeniz Üniversitesi 'nde günlük paneller şeklinde adını duyurmaya başlıyor. 
Bunların yanında devlet desteği için İSTKA projesi olarak yazılması için de bir ön çalışma başlamış durumda.
Üniversite öğrencilerine Girişimcilik ve İş Planı gibi konularda kredili bir ders olarak bizzat üyelerimiz tarafından eğitim verdiğimiz bu programa maddi ve manevi destek vermek isteyen tüm üyelerimizi de irtibata geçmeye davet ediyorum.
 

GYİAD Vaka Analizi Kitabı – 1 
 
Türkiye'de verilen işletme derslerinde genelde yabancı şirketlerin vaka analizlerinin okutulduğunu görüyoruz. Birçok genç Coca-Cola, P&G, Unilever gibi şirketlerin neyi nasıl başardığını okuyarak eğitim alıyor. 
Sorun şu ki bu vakalar Türkiye'ye tam anlamı ile uymuyor.
GYİAD olarak bu ihtiyaçtan yola çıkarak Prof. Dr. Ufuk Batum ve Doç. Dr. Pınar Büyükbalcı ile vaka kitabının yazımı ve Beta Basım Evi 'nin sponsorluğunda basılması konusunda ön anlaşmayı yaptık. 
İlk etapta üyelerimizin şirketlerinden oluşan vakaları inceleyecek bu kitabın birincisini yaz sonunda çıkartmayı planlıyoruz. Önümüzdeki yıllarda tüm içerik ve satış hakları GYİAD'a ait olacak bu projenin ciddi bir prestij yaratacağına da inanıyoruz.
 
Kişisel Gelişim ve GYİAD
 
GYİAD üyeleri olarak bir hedefimiz de kendimizi kişisel anlamda geliştirmek. 
Geçtiğimiz dönemde bu konuda da yönetim olarak çalışmalar yapmaya devam ettik. 
Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Seda Mızraklı Ferik ve Üyemiz Sn. Erdem Eren liderliğinde konuşmacılı akşam yemekleri düzenledik. Katılımın son derece yoğun olduğu bu gecelerde değerli konuşmacıları ağırladık ve hayata farklı açıdan bakarak kendimizi geliştirme imkanı bulduk.
 
 
CRM Projemiz
 
Hepimizin birbirini daha iyi tanıması ve iş hacmini arttırabilmesi için hazırladığımız CRM platformunu önümüzdeki hafta test yayınına alacağımızı müjdelemek isterim.
Online üye yönetim ve iletişim platformu olan Raklet altyapısını kullanan CRM platformumuza veri girişlerimiz merkez ekibimiz tarafından belli bir aşamaya getirildi.
Bu platform ile ister cepten, ister webden üyelerimiz diğer üyeler hakkında bilgi sahibi olabilecek, etkinliklerimiz hakkında haberdar olabilecek, iş ve diğer ilanlarını yayınlayabilecek ve diğer üyeler ile iletişime geçebilecekler.
CRM platformuna hazırlık olarak Denetim Kurulu Üyemiz Sn. Serkan Uluç yaptığı uzun araştırmalar ile her üye hakkında belli ilgi alanları oluşturdu ve bunların CRM platformuna girişi başladı. 
Dolayısı ile örnek olarak yelkenden hoşlanan bir üyemiz bu konuda ilgili olan başka bir üyemizi bulabilecek, işi ile ilgili sektör bazında veya okul bazında arama yapabilecek ve GYİAD üyeleri arasında daha çok iletişim oluşabilecek.
Bu platform ancak sizlerin de veri girişi ve güncellemeleri ile değerli hale gelecektir. 
Sizden ricam lansman sonrası iletişim ve diğer verilerinizi güncellemeniz, eksiklikleri tamamlamanız ve burayı yaşayan bir sistem haline getirmenizdir.
 
Performans Odaklı STK Yönetimi
 
Bu dönem yaptığımız en önemli değişikliklerden bir tanesi ise hedef bazlı ve hızlı hareket edebilen komiteleri kurmanın yanında merkez ekibini de kuvvetlendirmek ve hedeflerimiz ile örtüşen prim sistemini devreye sokmak oldu.
Açıkçası dijital ve değişen dünyada artık derneklerin de güne uyum sağlaması ve sonuç üretmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Bu anlamda bizler hedefleri koyup çalışmalar yaparken derneklerin de aktif ve hedefe yönelik çalışmalarını hızlandırmaları gerekiyor.
 
GYİAD'da ki bu yeni yapılanmanın olumlu sonuçlarını önümüzdeki dönemde göreceğimizi düşünüyorum.
 
Sevgi ve Saygılarımla,
 
Serkan Sevim 
Yönetim Kurulu Başkanı 
GYİAD
 
 
 

03 Aralık 2015 Tarihli Başkan Mesajı

Değerli Üyemiz, 

17 Aralık Perşembe günü saat 08:30 – 16:00 saatleri arasında Four Seasons Hotel Bosphorus 'da yapılacak olan "Aile Varlıkları Yönetimi Konferansı" na 15 gün kaldı.

Başkan Mesajı: 17 Aralık 2015 / Aile Varlıkları Yönetimi Konferansı Bilet Satışı ve Sponsorluk

 
Tüm hazırlıkları tamamlanmış bu konferans ile güçlü GYİAD markasına yakışır şekilde geniş katılımlı ve sizlere fayda sağlayacak bir etkinlik hedefliyoruz. 
 
Her etkinlikte olduğu gibi 17 Aralık günü de networking anlamında hepimize değer katacak bir dinleyici kitlesi olsun istiyoruz. Bu anlamda kendi katılımınızın yanında çevrenizi de etkinliğimize davet etmeniz ve derneğin sosyal medyadaki mesajlarını kendi hesaplarınızdan paylaşmanız son derece büyük katkı sağlayacaktır.

Bilet fiyatlarımız GYİAD üyelerine 400 TL, üyelerimizin misafirleri ve destekçi STK üyeleri için 500 TL, diğer katılımcılar için 600 TL olup rakama gün içindeki tüm paneller, kahvaltı, öğle yemeği ve ağırlamalar dahil olacaktır. 

Salonda sadece 250 kişilik yer olduğu için gelmek isteyen üyelerimizin derneği arayıp rezervasyonlarını yaptırmalarını rica ederim. 

Son olarak sponsorluk konusuna da değinmek isterim . 

Şu ana kadar konfirme olan sponsorlarımız EY (Ernst&Young), NEF İnşaat, AGK Hukuk, Tapu.com, Beta Basım, Arsan ve Remax Pier şirketleridir. Kendilerine destekleri için teşekkür ederiz. 

Konferansımızda şirketini tanıtmak ve GYİAD'a destek olmak isteyen üyelerimiz aşağıdaki linke tıklayarak üyelerimize özel sponsorluk dosyasına ulaşabilir ve GYİAD Merkez ile irtibata geçebilir. 

Sponsorluk dosyası için tıklayınız 

Sevgi ve Saygılarımla, 

Serkan Sevim 
Yönetim Kurulu Başkanı 

GYİAD 

27 Kasım 2015 Tarihli Başkan Mesajı

Değerli Üyemiz, 

Bildiğiniz üzere GYİAD söylem üreterek ve Türkiye'ye değer katan projeler ile çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Başkandan Mesaj: 17 Aralık 2015 / Aile Varlıkları Yönetimi Konferansı / Four Seasons

 
Bu dönem ana projelerimizden biri olan ve daha önce Habertürk, NTV, Platin Dergisi gibi mecralarda da haber olduğu üzere EY (Ernst&Young) işbirliği ve GİSP 'in desteği ile Aile Varlıkları Yönetimi Konferansını17 Aralık 2015 Perşembe günü Four Seasons The Bosphorus otelinde 09:00 – 16:00 saatleri arasında yapıyoruz. 
 
Aile Mülkleri 

Türkiye’de sermaye sahibi kişiler ve aileler kazanımlarını genel olarak gayrimenkul olarak tutmaktalar. Belli bir süreden fazla yaşayan aile şirketlerinde biriken gayrimenkuller ise başlangıçta verimli olsa da yıllar sonunda gittikçe yönetmesi zorlaşan ve bir veraset durumunda aile içi sorunlara yol açan bir yatırım aracıdurumuna geliyor. Bununla beraber likit olmaması dolayısı ile şirketlerin acil bir sermaye ihtiyacı durumunda ciddi değer kaybı ile satılması ile sonuçlanabiliyor. 

Sabah seanslarında Aile Mülkleri başlığı altında bu konuları ve Gayrimenkul Yatırım Fonları gibi çözümleri tartışacak ve yurtdışından konferansımıza konuşmacı olarak gelen Sn. Peter Englisch (EY), Suudi Arabistan’ın en büyük ailelerinden Sn. Waleed Al Afaleq (Al Kıfah Holdings), Sn. Tarkan Kadooğlu(Türkonfed, Kadooğlu Holding), Sn. Erden Timur (NEF), Sn. Emre Çamlıbel (Soyak Holding), Sn. Metin Canoğulları (EY), Sn. Rauf Ateş (Capital Ekonomist Grubu), Sn. Ali Güvenç Kiraz (AGK Hukuk), Sn. Gürler Ünlü (GİSP) gibi isimleri dinleyeceğiz. 

Alternatif Yatırım: Sanat 

Öğleden sonra ise aile şirketlerinin yatırımlarını yönlendirebileceği önemli bir alan olan ve GYİAD olarak altını çizmek istediğimiz “Alternatif Yatırım: Sanat” konulu panelde Sn. Leyla Alaton (Alarko Holding), Sn. Rafi Portakal (Portakal) gibi duayenlerinin konuşacağı bir panel ile devam edeceğiz. 

Bu panelde konuşmacılarımız gayrimenkulleri ve yaşadığımız ortamları güzelleştiren sanat yatırım aracı olarak kullanılabilir mi? gibi konulara ışık tutarken sanat yatırımlarında dikkat edilmesi gereken konulara değinecekler. 

Yaptığımız her etkinlikte ses getiriyoruz ve desteğinizle GYİAD markasının gücüne hep beraber güç katıyoruz. 

Kayıtlar Açıldı 

Medyanın da son derece ilgisini çeken ve sizlere de değer katacağına inandığımız, Türkiye’de bir ilk niteliğinde olan Aile Varlıkları Yönetimi Konferansı ’na katılımınız için GYİAD Merkez’e (Tel: 0212 356 94 06 - 07 ) haber vermenizi ve yerinizi ayırtmanızı rica ediyoruz. 

Konferans ücreti 600 TL olarak belirlenmiştir ancak üyelerimize özel indirimli ücret 400 TL olacaktır. 

Bu konferansın gerçekleşmesi için başından beri büyük bir titizlikle çalışan Ticari İşler Komitesi Eş BaşkanlarıSn. İrem Pehlivanoğlu ve Sn. Yasin Kadooğlu ’na, Gayrimenkul İçin Strateji Platformu (GİSP) Başkanı Sn. Gürler Ünlü ’ye Yönetim Kurulu ve tüm GYİAD üyeleri adına teşekkür ederim. 

Sponsorluk Paketleri 

Son olarak konferansa şirketleri ile sponsor olmak isteyen yönetici ve şirket sahiplerine aşağıda yer verilen sponsorluk dosyasını sunmak isterim. 

Her zaman olduğu gibi GYİAD üyelerinin özel indirim alacağı sponsorluk paketleri ile konferansa desteğinizi rica ederiz. 

Sponsorluk dosyası için tıklayınız 

Sevgi ve Saygılarımla, 

Serkan Sevim 
Yönetim Kurulu Başkanı 
GYİAD 

11 Eylül 2015 Tarihli Başkan Mesajı

Öncelikle mesajıma şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk Milleti’ne sabırlar dileyerek başlamak istiyorum.

Başkanın Mesajı

 
Türkiye bir sınavdan geçiyor. Biz de genç yönetici ve iş insanları olarak yaz aylarını arkamızda bırakırken, maalesef siyasi ve ekonomik platformda çok yoğun bir gündemi de yönetmek durumundayız. 
 
Pozitif düşünmeyi bırakmadan, tüm gücümüz ile daha gelişmiş  ve geleceğe umutla bakacak bir Türkiye için, hepimizin çalışması ve bu hedef için sivil toplum derneklerine vakit ayırması gerekiyor.
 
Özellikle altını çizmek isterim ki, GYİAD bu vizyon ve ışık çerçevesinde çalışmalarına devam etmekte ve Türkiye’ye değer katmak adına vaktini ve bilgisini kullanmaktadır. Bu çerçevede yürütmekte olduğumuz projelerimiz hakkında sizlere kısaca bilgi vermek isterim.
 
Basılı Medya İletişimi 
 
Daha çok iletişim diyerek başladığımız süreçte yaz aylarını da boş geçirmemek adına ciddi çalışmalar yaptık. Yönetim Kurulu olarak oluşturduğumuz beş ana çalışma konusu ve yeni halkla ilişkiler şirketimiz Contact Plus’un da yardımı ile medya iletişim bacağında yoğun mesai harcadık. 
 
İlk üç aylık dönem sonunda, GYİAD’ın söylem üreterek ve iletişimini iyi yaparak basılı ve görsel medya nezdinde aktif bir konuma geldiğini memnuniyet ile görüyoruz. 
 
NTV, Bloomberg Ana Haber, Kanal24 gibi yayınlarda yer almanın yanında Habertürk, Cumhuriyet, Sabah, Dünya gibi prestijli gazetelerde mesajlarımız net ve büyük olarak yayınlandı.
 
Aynı zamanda sosyal medya bacağını daha etkili kullanarak takipçi sayımızı ve etki alanımızı arttırdık. Önümüzdeki dönemde basılı ve görsel medya yayın yönetmenleri ile düzenli toplantılarımıza devam edeceğimizi belirtmek isterim.
 
500 Üye Hedefimizde İlerliyoruz 
 
Medya iletişimi ve vizyonumuz doğrultusunda yeni üyeleri aramıza çekmeye devam ediyoruz. Memnuniyet ile söylemek isterim ki, son 3 aylık dönemde aramıza üye ve yönetim kurulu referansı ile katılmış 15 yeni üye ile son yılların en aktif yaz dönemini yaşıyoruz. 
 
Titizlikle yaptığımız ön elemelerle, yeni üyelerin farklı sektörlerden ve sektöründe söz sahibi bir şirket mensubu olmasına dikkat ediyor, GYİAD yapısını güçlendirmeyi hedefliyoruz.
 


Komite yapımız oluştu ve çalışmalarına başladı 
 
Üzerinde çalıştığımız diğer bir konu ise komite yapısı ve yeni organizasyon yapısı oldu. 
Daha modern bir STK yapısına ulaşmak adına GYİAD’ın çalışmaları doğrultusunda operasyonel bazda işleyiş yapısını masaya yatırdık.
 
Yeni yapıda Yönetim Kurulu’na direk bağlı ve “Hedef Bazlı” çalışacak komiteler oluşturuldu.  Bu komiteler 5 adet komisyon çatısı ile koordine edilmekte.
 
Bir başka deyişle; yeni dönemde komisyonlar çatı görevi görürken çatının altında yer alan komiteler GYİAD’ın projelerini paylaşacak ve eş başkanları da tam sorumlu sıfatı ile Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışacaktır.
 
Yönetim Kurulu olarak yetki ve sorumluluğun dağıtıldığı bu yapı ile daha çok projeyi daha aktif bir şekilde yönetebilmeyi hedefliyoruz.
 
GYİAD’dan tam anlamıyla istifade edebilmek için komitelere katılmanızın ve eş başkanlarımızın çalışmalarına iştirak etmenizin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi hayatımızı planlarken vaktimizin bir bölümünü de sivil toplum çalışmalarına ayırarak Türkiye’ye, ailemize ve kişisel gelişimimize fayda sağlayabiliriz.
 
Dolayısı ile tüm üyelerimizi aktif çalışma için bekliyoruz.


360 Derece Toplumsal Uzlaşı Hareketi 
 
Yeni dönemde çıkmış 5 ana projemizden bir tanesi “360 Derece Toplumsal Uzlaşı Hareketi”dir.
 
Genel olarak “uzlaşı” kelimesi Türkiye’de sadece siyasi bir terim olarak kullanılmakta, genelde koalisyon dönemlerinde sıkça gündeme gelmektedir. 
 
Halbuki uzlaşı hayatın her aşamasında olması gereken bir olgudur. 
 
Siyasette olduğu kadar aile şirketlerinde, ortaklar ve kardeşler arasında, sivil toplum kuruluşlarında, sporda ve hatta bir apartman yönetim toplantısında bile uzlaşı gerekmektedir. 
 
Çatışmanın getirdiği ekonomik ve motivasyon kaybı maliyetlerini de düşünürsek uzlaşının Türkiye adına ne kadar önemli olduğu biraz daha ortaya çıkacaktır.
 
GYİAD olarak farkındalık yaratmak adına Toplumsal Uzlaşı konusunu ele aldık ve işlemeye başladık. 
 
Hareketin toplumsal bir boyuta ulaşması adına birçok Sivil Toplum Kuruluşu, Spor Kulüpleri, Medya Kuruluşları, Aile Şirketleri ve Siyasi Partilerden görüşler alınarak, GYİAD önderliğinde ortak bir metnin çıkartılması hedeflenmektedir.
 
Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Halil Erdoğmuş liderliğinde önümüzdeki haftalarda toplantılar yapılacak, çalışmalar birToplumsal Uzlaşı Manifestosu ile olgunlaşacak ve tüm Türkiye kapsamında iletişimiyle devam edecektir.
 
Aile Varlıkları Konferansı 
 
Geçtiğimiz sene başarı ile yapılan Aile Şirketlerinde İlişliler ve Sürdürülebilirlik konferansının bir devamı niteliğinde bu sene Aile Varlıkları ve içeriğinde ise ağırlıklı olarak Aile Mülkleri konusunu işleyeceğimiz bir konferans organize ediyoruz. Genel Sekreterimiz Sayın Ali Güvenç Kiraz tarafından gündeme getirilen Aile Mülkleri konusunun şimdiden çok ilgi çektiğini hem medya hem de sponsor geri dönüşlerinden takip edebiliyoruz.
 
Yönetim Kurulu üyesi ve Ticari İlişkiler Komitesi Eş Başkanı Sayın Yasin Kadooğlu ve Ticari İlişkiler Komitesi Eş BaşkanıSayın İrem Pehlivanoğlu liderliğinde Aralık ayının ilk haftalarında yapılacak bu konferans ile Türkiye’de aile şirketleri mülkiyetinde olan ve tam kapasite ile değerlendirilemeyen gayrimenkullerin ekonomiye daha verimli olarak katılması konusu ele alınacak.

Gayrimenkul Yatırım Fonları, Yüzyıllık Şirketlerde Varlık Yönetimi gibi konuların da tartışılacağı bu konferans için yürütülmekte olan çalışmalara tüm üyelerimizi davet ediyoruz.


 
Pozitif Girişimcilik 

Son olarak sizlere Pozitif Girişimcilik konusundan bahsetmek istiyorum. 

Bildiğiniz üzere GYİAD olarak yıllardır girişimcilik konusunu işliyoruz ve bu konuda GYİAD Akademi programı ile 2010 yılından beri aktif bir çalışma içindeyiz. 

YÖK onaylı ve KOSGEB destekli kredili bir ders olarak Yıldız Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi’nde sunduğumuz GYİAD Akademi, günümüze kadar yaklaşık 850 öğrenciye girişimcilik konusunda 65 kadar GYİAD Üyesinin verdiği dersler ile İş Toplumu-STK-Üniversite-Devlet işbirliğinde bir başarı hikayesi olarak devam etti.

Yeni dönemde GYİAD Akademi tüm hızı ile devam ederken, girişimcilik konusunu “Pozitif Girişimci” başlığı ile tüm Türkiye’de geliştirmeye devam edeceğiz.

Başkan Yardımcımız ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Yiğit Savcı liderliğinde devam edecek olan Pozitif Girişimcilik konusu, “Pozitif Girişimci; Pozitif Aile ve dolayısı ile Pozitif Türkiye demektir” söylemi ile farkındalık yaratarak işlenmeye devam edecek.

Özetle, GYİAD olarak Türkiye’de gündem yaratmaya, farklı olmaya ve etkili olmaya devam edeceğiz. Tüm bu çalışmalar tabii ki sizlerin desteği ile taçlanacak ve katılımınız bizleri daha da motive edecektir.

Bu bilgilendirme mesajıma son verirken hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum.

Serkan Sevim
Yönetim Kurulu Başkanı
GYİAD 

05 Haziran 2015 Tarihli Başkan Mesajı

15. Dönem GYİAD Yönetim Kurulu olarak ilk etkinliğimizi 2 Haziran Salı günü Suada' da yapmış bulunuyoruz.

Başkanın Mesajı

 
Memnuniyet ile belirtmek isterim ki aralarında çok eski üyelerin de bulunduğu 116 kişinin katılımı ile gerçekleşen bu gece, bizlere son derece cesaret vermiş ve geleceğe daha heyecanla bakmamıza neden olmuştur. 
 
2016 itibari ile GYİAD'ın 30.yılını da kutlayacağımız bu dönemde sizlerin de desteği ve katılımı ile çok güzel projeler yapacağımıza olan inancımız bu katılım rakamı bir kere daha perçinlenmiş oldu. Teşekkürlerimi ve saygılarımı sunmak isterim. 
 
Hedefimiz 500 üye 
 
Seçim döneminde de sık sık telaffuz ettiğimiz gibi Yönetim Kurulu olarak ilk hedefimizi mevcutta 333 olan toplam üye sayımızı 500'e çıkartmak olarak belirledik. Bu hedef doğrultusunda üye ve yönetim kurulu referansları ile Türkiye'nin önemli aileleri mensupları, üst düzey yöneticiler, profesyoneller ve girişimcilerden oluşan 200 kişilik bir aday listesi oluşturuldu. Başkan Yardımcılarımdan Sn. Pelin Özer'in liderliğinde ve üye seçme komitemizin de çalışmaları ile sadece referans ile oluşturulan bu listenin 400'e çıkartılması için çalışmalara devam ediyoruz. 
 
Son derece seçici davranarak ilerleyeceğimiz bu süreçte amacımız hepimizin tanışmaktan memnuniyet duyacağı yeni üyeleri aramıza katmak, dolayısı ile GYİAD'ın etkinliğini ve ayak izini arttırmak olacak. 
 
Bu hedef doğrultusunda GYİAD'a değer katacağına inandığınız adayları sizlerin de GYİAD Merkeze iletmesi son derece faydalı olacaktır. 
 
STK İlişkilerimiz 
 
Göreve geldiğimiz ilk günlerden itibaren çeşitli STK'lar ile iletişime başladığımızı da söylemek istiyorum. Bu iletişimlerin en önemli sonucu 1 Temmuz 2015 günü TÜSİAD Başkanı Sn. Cansen Başaran Symes ile yapacağımız görüşmeyi organize etmek olmuştur. GYİAD ve TÜSİAD olarak ortak yapabileceğimiz projelerin masaya yatırılacağı bu toplantının bizler için son derece verimli olacağını düşünüyoruz.
 
 
Medya İlişkilerimiz
 
Medya ilişkileri konusunda daha etkin olmak adına yeni halkla ilişkiler ajansımız Contact Plus ile anlaşmamızı yaptık ve çalışmamızı başlattık. 
 
Capital Grubu Genel Yayın Yönetmeni Sn. Rauf Ateş Bey ile kahvaltı ortamında buluştuk ve projelerimizin iletişimine başladık. Yapacağımız sağlıklı ve sürekli iletişimle GYİAD'ın medyadaki görünümünü de arttırma hedefi ile çalışmaya devam edeceğiz. 
 
Bu bilgilendirme mesajımı sonlandırırken Pazar günü tüm Türkiye adına demokratik bir seçim olmasını diler, sonucun Türkiye adına hayırlı olmasını temenni ederim. 
 
En derin sevgi ve saygılarımla, 
 
Serkan Sevim
Yönetim Kurulu Başkanı

15 Mayıs 2015 Tarihli Başkan Mesajı

Bu sene 29. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği, kurulduğu günden bu yana misyonu ve vizyonu doğrultusunda gençlerin sesini duyurabilmesi için Türkiye’nin en etkin ve en kuvvetli platformu olmayı başarmıştır.

Başkanın Mesajı

 

14 Mayıs 2015 günü yönetim bayrağını teslim alan ekibimizin en büyük hedefi GYİAD’ın etkinliğini ve çalışmalarını arttırarak devam etmek, Türkiye’ye fayda sağlamak ve katma değer yaratmak olacaktır.

Bir ülkenin refah seviyesinin artması için yeni iş imkanları yaratması ve üreterek büyümesi gerekmektedir. 

Türkiye’nin refahının artması için önceki dönemlerde de yoğun şekilde işlediğimiz Girişimcilik konusu, bu dönemde daha da gelişerek yine ana konularımızdan bir tanesi olacaktır.

Daha çok iletişim, daha çok ticari ilişki, daha çok proje ve daha etkin GYİAD diyerek çıktığımız yolda Türkiye’nin değerli sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerin daha da kuvvetlendirilmesi, yurt dışında Türkiye’nin etkinliğini arttırmak için yapılacak iş birlikleri, oluşturacağımız heyetler ile ihracatı arttırmak için yapacağımız yurt dışı gezileri, Anadolu’ya yapılacak iş gezilerive organize edeceğimiz konferanslar ana çalışma konularımız arasında yer alacak.

2011 yılında GYİAD tarafından başlatılmış olan ve üniversite gençliği ile işinde başarılı iş insanlarını buluşturan GYİAD Akademi, yeni dönemde de gelişerek devam edecek ve daha fazla gence ışık saçmaya devam edecek.

Oluşturulacak WebTV platformumuz GYİAD.TV ile ulaştığımız insan adedini büyütürken GYİAD Araştırma Enstitüsü’nükurarak yayınlanacağımız raporlar ile referans noktası olacağız.

Başarılı gençler, başarılı Türkiye için ilk adımdır.

GYİAD olarak bu vizyon ışığında çalışmaya devam edeceğiz.

Sevgi ve Saygılarımla,

Serkan Sevim 

GYİAD Yönetim Kurulu Başkanı